Informacje

05.07.2018 16:33 STANOWISKO RADY WARSZAWY

"Wyrażamy swoją solidarność
z sędziami Sądu Najwyższego"

SERWISY:


Wyrażamy solidarność z sędziami Sądu Najwyższego w trudnym dla nich czasie; wyrażamy sprzeciw wobec zmian dotyczących funkcjonowania sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa czy SN - głosi stanowisko przyjęte w czwartek przez Radę Warszawy. Wnieśli je i poparli radni PO.

Za stanowiskiem głosowało 31 radnych, przeciw było 24, od głosu wstrzymały się 3 osoby. Zdecydowanie sprzeciwiali się radni Prawa i Sprawiedliwości. Projekt stanowiska "w sprawie zmian w polskim sądownictwie, w tym działań wobec Sądu Najwyższego" w trakcie sesji wniósł radny PO Michał Czaykowski.

"Z ogromnym niepokojem"

"Rada m.st. Warszawy wyraża stanowczy sprzeciw wobec ostatnio wprowadzonych zmian w funkcjonowaniu sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego" - głosi fragment stanowiska.

"Z ogromnym niepokojem odbieramy działania władzy ustawodawczej i wykonawczej, które godzą w normy i zasady konstytucji RP. Naruszają one nie tylko trójpodział władz, zasady niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów, ale również uderzają w fundamentalną zasadę ustrojową, zgodnie z którą sądy są władzą odrębną i niezależną od władzy politycznej" - napisano w stanowisku.

"Wyrażamy swoją solidarność z sędziami Sądu Najwyższego w tym trudnym dla nich czasie" - podkreślili wnioskodawcy.

Radny PiS Paweł Terlecki mówił, że jeżeli ktoś jest niezadowolony z jakiejś ustawy, to może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego. Przekonywał, że stanowisko jest "wyrażeniem prywatnej opinii radnych z klubu PO". - Nie rozumiem, dlaczego chcecie w to stanowisko ubierać całą Radę Warszawy - mówił Terlecki do radnych PO.

"Konstytucja jest łamana"

Szef klubu radnych PO Jarosław Szostakowski podkreślił, że konstytucja jest ważna dla warszawiaków, w tym dla wyborców Platformy. - Mamy prawo, jako rada miasta, wypowiedzieć swoje zdanie, wtedy, kiedy konstytucja jest łamana - powiedział radny PO.

Jak mówił, po poparciu stanowiska przez większość radnych, staje się ono stanowiskiem całej Rady Warszawy.

Piotr Guział (radny niezrzeszony, Warszawska Wspólnota Samorządowa) protestował przeciwko procedowaniu przez radę miasta stanowiska dotyczącego wymiaru sprawiedliwości. Przekonywał, że zmiany ustaw sądowych nie są sprawami bezpośrednio dotyczącymi rady. Podkreślił, że nie ocenia treści stanowiska co do meritum. "Stanowczo" protestował wobec uprawiania "tego typu polityki" w radzie miasta. Jak mówił, PO powinno takie stanowiska przedstawiać w innych gremiach.

Inne stanowisko

Paulina Piechna-Więckiewicz (Inicjatywa Polska, radna niezrzeszona) podkreśliła, że we wtorek Porozumienie Warszawskie, które tworzą: Inicjatywa Polska, Wolne Miasto Warszawa, partie Razem i Zieloni, zaprezentowało podobny projekt stanowiska Rady Warszawy dotyczący solidarności z sędziami SN, którzy nie chcą przejść w stan spoczynku na mocy nowych przepisów. Jej zdaniem mamy do czynienia z przerwaniem zapisanej w konstytucji kadencji sędziów SN. Przekonywała, że Rada Warszawy powinna podjąć stanowisko dotyczące sytuacji w sądownictwie. Podkreślała, że to SN będzie decydował o legalności wyborów. Jak dodała, PiS ustawami zmienia zapisy konstytucji. "Nie dyskutujemy o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości, tylko w jaki sposób to robicie" - mówiła do radnych PiS.

To stanowisko nie weszło pod obrady.

TAK WYGLĄDAŁ OSTATNI PROTEST PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM:

PAP/ran/mś

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • elek

  zgłoś naruszenie odpowiedz 06.07.2018 18:02 ~elek

  Obecnie trwa walka o hegemonię w globalnym handlu. Chiny dewaluują juana o 7%. Pozycja geopolityczna, również w sprawach gospodarczych, krajów UE każdego z osobna (Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Holandii i innych)staje się w tej sytuacji coraz słabsza. Kraje UE do niedawna będącymi w światowej pierwszej lidze mogą lada moment spaść do drugiej, albo nawet trzeciej ligi. Polska jest tu (również gospodarczo) graczem poza-ligowym. Jedynie jako zjednoczona Europa - jednolita UE jej kraje członkowskie mogą utrzymać się w światowej czołówce. Polskie awantury stoję temu w poprzek. W obecnej sytuacji geopolitycznej i przy zagrożeniach występujących w światowym wolnym handlu ani UE, ani największe państwa członkowskie UE nie będą z Polską wchodzić w głębszą dyskusję o rozdrabnianiu UE. Propozycja premiera Morawieckiego, żeby utrzymać kształt UE sprzed kilkudziesięciu lat i walka o Europę suwerennych państw bezpośrednio godzi w interes ekonomiczny i geostrategiczny Niemiec, Francji i innych największych krajów UE. Po UE i jej największych członkach obecnie, w obliczu zbliżającej się wojny handlowej na świecie, można się spodziewać "zwarcia szeregów" w ramach UE. Polska staje temu na przeszkodzie i dlatego z Polską nikt poważnie nie będzie nawet rozmawiać w Brukseli. Można się spodziewać bardzo szybkiego pogłębienia integracji europejskiej w gronie najbardziej tym zainteresowanych krajów członkowskich. Polska może jedynie całkowicie na to przystać, albo spadnie na dalszą orbitę. W tym aspekcie, zawirowania dotyczące praworządności w Polsce i związana z tym pseudo-reforma Sądu Najwyższego i całego systemu sądownictwa, może jedynie przyczynić się do politycznej marginalizacji Polski w ramach UE, Polski jako czynnika opóźniającego wymuszoną zewnętrznym zagrożeniem integrację UE.

 • niestety

  zgłoś naruszenie odpowiedz 06.07.2018 17:39 ~niestety

  Problem jest jeszcze geopolityczny.

 • bez złośliwości

  zgłoś naruszenie odpowiedz 06.07.2018 13:12 ~bez złośliwości

  smutek~smutek

  Do abcd- tak możesz pisać skargi gdzie się da ale to nie znaczy , że ktoś zajmie się problemem a nawet odpisze.....to tak samo jak z podstawowymi prawami człowieka czy konstytucją -niby są ale tylko dla wybranych...

  Nie jest to kwestia nieistotna. Odpowiednie instytucje byłyby informowane przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich o prowadzonych dochodzeniach i ich wynikach. Można się spodziewać, że niektóre osoby w Polsce będą w przyszłości pociągnięte do odpowiedzialności przed wymiarem sprawiedliwości za obecne łamanie Konstytucji. Trzeba będzie im to wtedy dowieść. A tu jest kwestia dowodowa.

 • miki

  zgłoś naruszenie odpowiedz 06.07.2018 12:55 ~miki

  Skuteczność skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich można stwierdzić, w przypadku skargi w sprawach związanych z sądownictwem krajowym jako sądownictwem Unii, po efektach. Dopóki osoby zainteresowane nie zaczną takich skarg składać, nie będzie wiadomo, czy to jest słuszna droga. Jedynym sposobem sprawdzenia skuteczności takich skarg jest ich złożenie. Odpowiedź, reakcja na pewno nastąpią. Czy sprawa zostanie dalej skierowana, i do jakiej instytucji, to też wymaga cierpliwości ze strony skarżącego się i poczekania na odpowiedź. Ale jedno nie ulega wątpliwości, jedynym sposobem sprawdzenia słuszności takiego postępowania, jest podjęcie go. Tym bardziej, że nie wiąże się to z żadnym innym ryzykiem, niż oddalenie sprawy.

 • smutek

  zgłoś naruszenie odpowiedz 06.07.2018 09:34 ~smutek

  Do abcd- tak możesz pisać skargi gdzie się da ale to nie znaczy , że ktoś zajmie się problemem a nawet odpisze.....to tak samo jak z podstawowymi prawami człowieka czy konstytucją -niby są ale tylko dla wybranych...

 • Anna

  zgłoś naruszenie odpowiedz 06.07.2018 09:04 ~Anna

  Sędziowie ustanawiali kuratorów dla 130-latków.

 • Lech

  zgłoś naruszenie odpowiedz 06.07.2018 08:21 ~Lech

  Jeden prezydent sfałszował maturę, drugi dyplom, trzeci kradł papiery, kapował i mówił, że "w totolotka wygrywał"

 • abcd

  zgłoś naruszenie odpowiedz 05.07.2018 22:40 ~abcd

  Sędziowie krajowi są sędziami prawa unijnego, są sędziami Unii. Sądy krajowe są sądami Unii. Czy Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może przyjmować skargi związane z sądami krajowymi i sędziami krajowymi jako sądami Unii i sędziami Unii w zakresie jego uprawnień wynikających z Traktatów? Jeżeli tak, to może warto to w Polsce aktywnie wykorzystać.
  ................................
  Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Artykuł 228
  1. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, wybierany przez Parlament Europejski, jest uprawniony do przyjmowania od każdego obywatela Unii lub każdej osoby fizycznej bądź prawnej mającej miejsce zamieszkania lub statutową siedzibę w Państwie Członkowskim skarg, które dotyczą przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wykonującego swoje funkcje sądowe. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada te skargi i sporządza sprawozdanie na ich temat.
  Zgodnie ze swoimi zadaniami Rzecznik Praw Obywatelskich przeprowadza dochodzenia, które uważa za uzasadnione, bądź z inicjatywy własnej, bądź na podstawie skarg przedstawionych mu bezpośrednio lub za pośrednictwem członka Parlamentu Europejskiego, chyba że podnoszone fakty są lub były przedmiotem postępowania sądowego. Gdy Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdzi przypadek niewłaściwego administrowania, przekazuje sprawę do danej instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej, która ma trzy miesiące, aby poinformować go o swoim stanowisku. Następnie Rzecznik Praw Obywatelskich przesyła sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i danej instytucji, organowi lub jednostce organizacyjnej. Osoba, która złożyła skargę, jest informowana o wyniku dochodzenia.
  Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawia Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie z wyników swoich dochodzeń.

 • Milewski

  zgłoś naruszenie odpowiedz 05.07.2018 22:04 ~Milewski

  Informacje, które prezes gdańskiego sądu przekazał dziennikarzowi, były tajne i nie miały prawa wyjść poza gmach sądu. Jednak, jak się okazało, Milewski nie miał zahamowań, by rzekomemu pracownikowi Kancelarii Premiera tajne informacje przekazać. Oto jak w praktyce wyglądała niezależność sędziowska w czasach Donalda Tuska.

 • qolfa

  zgłoś naruszenie odpowiedz 05.07.2018 21:26 ~qolfa

  Ponizono Sad Najwyzszy

 • ZASADY FORUM: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN Warszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodaj swój komentarz »

 • Zobacz wszystkie komentarze »

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Zostań Reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez Kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl

Oglądaj wideo

Oglądasz: Mur runął na parkingu

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Wybite szyby i zniszczone auta

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Z tramwaju wprost pod koła

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Anioł objawił się na Ursynowie

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Hipsterskie śniadania w autobusowej hali

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Zorganizowali "gang dzieciaków" i pomazali chodniki

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: To może być bardzo droga podróż

Przeczytaj o tym więcej »

Ulice

Komunikaty o utrudnieniach na drogach

Pałac kultury i nauki Mapy z informacjami o ruchu drogowym - Targeo.pl
 • 07:31 Marsa/Żołnierska: uszkodzona sygnalizacja świetlna
 • 09:46 Tunel na ulicy Globusowej: utrudnienia
 • 08:42 Powstańców Śląskich/Połczyńska: potrącenie 2 osób

Absurdy

Samotne auto pośród błękitu. "Trudno komentować głupotę"

Samotne auto pośród błękitu. "Trudno komentować głupotę"

Elegancki samochód osobowy stojący samotnie pośrodku wielkiej plamy błękitu wypatrzył jeden z naszych czytelników. Wysłał zdjęcia na Kontakt 24. WIĘCEJ »

Zobacz więcej absurdów »