Informacje

12.01.2015 06:41 stołeczne inwestycje

Ważne przetargi, zakończone inwestycje.
Rok 2015 w kalendarzu drogowców

SERWISY:

Przebudowa ulicy Marynarskiej, budowa Czerniakowskiej-bis czy prace na Żołnierskiej. Te inwestycje drogowcy planują rozpocząć w 2015 roku. To także rok planowanego zakończenia prac na Trasie AK i Nowolazurowej. Ogłoszonych ma być też kilka ważnych przetargów.

Drogowcy rozpoczynają rok z wysokiego C. Jeszcze w styczniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzy oferty w toczących się postępowaniach przetargowych na dokończenie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy.

Zaprojektują POW

Inwestycję podzielono na trzy zadania: zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km; zadanie „B” od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5km; zadanie „C” od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5km”.

Niestety, nie oznacza to, że już w tym roku rozpoczną się prace. - Po wyłonieniu wykonawców, będą oni, w ramach systemu "projektuj i buduj", wykonywać projekty. Trudno powiedzieć, czy prace uda się rozpocząć - mówi Agnieszka Stefańska z GDDKiA.

Budowa tego brakującego, ponad 18-kilometrowego odcinka ma pochłonąć prawie 7 miliardów złotych.

W ramach prac wybudowany zostanie między innymi most nad Wisłą, gigantyczna estakada nad parkiem krajobrazowym i kilka węzłów komunikacyjnych oraz tunel pod Ursynowem.


Żołnierska, Czerniakowska-bis

Są jednak i takie inwestycje, gdzie drogowcy planują zarówno przetarg, jak i pierwsze prace.

Chodzi między innymi o przebudowę ulicy Żołnierskiej, w ramach której drogowcy zbudują kolejne dwa wiadukty nad torami PKP w ciągu ulicy Marsa oraz nad ulicą Chełmżyńską i ul. Żołnierską. Ponadto poszerzą Żołnierską do granicy miasta o drugą jezdnię i zbudują wiadukt na skrzyżowaniu z ul. Czwartaków.

Inwestycja ma być gotowa w 2017 roku.

- W 2015 roku ogłosimy przetarg także na budowę ulicy Czerniakowskiej-bis. Mamy nadzieję, że prace rozpoczną się w tym roku - informuje Małgorzata Gajewska, rzeczniczka Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych.

W ramach inwestycji drogowcy wybudują dwujezdniową ulicę łączącą ul. Czerniakowską przez ul. Nehru z ul. Wolicką. Długości ulicy to około 1,88 km. Ponadto, w pasie dzielącym jezdnie powstanie rezerwa na trasę tramwajową. Jak informują drogowcy, do czasu jej powstania, rezerwa będzie przeznaczona pod pasy dla autobusów.

Wzdłuż ul. Czerniakowskiej-bis wybudowane zostaną także chodniki oraz ścieżki rowerowe.

Poszerzą Marynarską

W tym roku ZMID planuje także rozpocząć prace na ulicy Marynarskiej. Inwestycja ma na celu poszerzenie ulicy od węzła Marynarska do ul. Rzymowskiego.

- W tym roku ogłosimy przetarg na uaktualnienie projektu między innymi o uzgodnienia z poszczególnymi inwestycjami oraz budowę. Planujemy, że pierwsze prace ruszą jeszcze w tym roku - mówi Gajewska. - W ramach prac ulica Marynarska zostanie poszerzona do trzech pasów ruchu w obu kierunkach. W ciągu ulicy Postępu powstanie wiadukt. W rejonie ulicy Wynalazek wybudowana zostanie kładka dla pieszych - wymienia rzeczniczka.

Inwestycja na pewno da się we znaki kierowcom i pracownikom pobliskich biur. Chociaż drogowcy nie chcą mówić jeszcze o utrudnieniach, to już teraz można się domyślać, że będą dość uciążliwe.

Przetarg na projekt Trasy Świętokrzyskiej i ...

W 2015 roku ZMID zaplanował także ogłosić wiele przetargów na projekty i budowę ważnych arterii. Nie oznacza to, że prace rozpoczną się w tym roku.

W związku z tym, że ratusz przychylił się do próśb mieszkańców, projekt odcinka Trasy Świętokrzyskiej od ulicy Kijowskiej do ul. Zabranieckiej zostanie zmieniony.

- W 2015 roku chcemy ogłosić przetarg na wykonanie zmian w projekcie. Na podstawie posiadanego przez nas projektu, wyłoniony wykonawca zmieni go, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi - mówi Gajewska.

Chodzi o park Michałowski przy ul. Kawęczyńskiej. Projekt, który posiada ZMID, zakłada, że trasa przebiega przez park. Z tym nie zgadzali się okoliczni mieszkańcy. - Ratusz wziął postulaty mieszkańców pod uwagę i musimy zmienić projekt - wyjaśnia Gajewska.

Co zakładają zmiany? - Inwestycja obejmuje budowę rezerwy tramwajowej, która miała być ulokowana miedzy jezdniami. Nowy projekt ma zakładać jej budowę od al. Tysiąclecia do ul. Objazdowej pomiędzy jezdniami, natomiast dalej będzie przebiegać wzdłuż ul. Objazdowej i przejść do ul. Kawęczyńskiej, a potem do tunelu pod torami PKP, gzie spotka się z Trasą Świętokrzyską - wyjaśnia Gajewska. - Ponadto, jezdnie zostaną zwężone, ale niemniej niż do 6,5 metra - dodaje.

Projekt ma przewidzieć także elementy uspokojenia ruchu - zastosowanie cichych nawierzchni, ograniczenie prędkości poprzez wskazanie lokalizacji fotoradaru. - Wszystko po to, by uniknąć budowy ekranów akustycznych - tłumaczy rzeczniczka. Ten odcinek trasy ma być gotowy w 2017 roku.

Trasa Świętokrzyska połączy Wybrzeże Szczecińskie z ul. Zabraniecką. Arteria ułatwi dojazd mieszkańcom rejonu Szmulowizny oraz Targówka do centrum miasta. Obecnie gotowy jest pierwszy odcinek trasy od ul. Wybrzeża Szczecińskiego do ul. Zamoyskiego. Do ruchu oddany został pod koniec września. Na odcinek od ul. Zamoyskiego do ul. Kijowskiej trwa aktualizacja dokumentacji projektowej.

...obwodnicy śródmiejskiej

Przetarg na projekt ZMID chce ogłosić w tym roku także dla obwodnicy śródmiejskiej.

Projekt zakładać będzie budowę arterii od al. Stanów Zjednoczonych, która tunelem pod rondem Wiatraczna przechodzić będzie po śladzie obecnej ulicy Wiatraczna i potem nad torami kolejowymi do ul. Zabranieckiej.

Pod koniec roku ZMID ogłosi także przetarg na przebudowę ul. Łodygowej.

- Ulica jest bardzo w złym stanie. Po przebudowie będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu - informuje Gajewska. - Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe - dodaje.

Inwestycja ma być gotowa w 2017 roku.

Wylotówka na Janki

W tym roku kierowcy będą mogli cieszyć się także z zakończenia wielu inwestycji.

Pod koniec roku udostępniona dla kierowców ma być trasa S8 na odcinku od węzła Opacz do węzła Paszków wraz z powiązaniem z drogą krajową nr 7. Prace o wartości 565,7 mln zł mają potrwać do grudnia 2015 r.

11,5-kilometrowy odcinek trasy ekspresowej to odcinek pozamiejski trasy S8 Salomea - Wolica. Będzie posiadał dwie jezdnie po dwa lub trzy pasy ruchu (w zależności od odcinka) oraz pas awaryjny. Wybudowane zostaną również trzy kładki, cztery mosty, 12 wiaduktów, 10 przejść dla zwierząt. Projekt przewiduje także budowę lub przebudowę dróg lokalnych i przecinających drogę ekspresową.

Przebudowana zostanie również droga krajowa nr 7 na odcinku od węzła Janki Małe do skrzyżowania z drogą wojewódzką 721 w rejonie Magdalenki. Na nowym odcinku drogi wybudowane zostaną dwie kładki, wiadukt, urządzenia ochrony środowiska wraz z zielenią oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Otwarcie trasy skrócić ma czas wyjazdu z Warszawy w kierunku Katowic i Krakowa. Ułatwi to życie zwłaszcza mieszkańcom podwarszawskich Janek, Raszyna i Sękocina.

Nowolazurowa z wiaduktem

2015 rok to także zakończenie prac na budowie kolejnego odcinka ulicy Nowolazurowej od Chrościckiego do ul. Połczyńskiej. Inwestycja obejmuje przede wszystkim budowę wiaduktu nad torami PKP oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Połczyńskiej i Nowolazurowej.

Drogowcy nie wykluczają, że w tym roku rozpocznie się także budowa kolejnego odcinka do ulicy Lazurowej. Docelowo poszerzona ulica ma połączyć się z trasą S8.

Obecnie do dyspozycji kierowców jest odcinek ulicy od Al. Jerozolimskich (węzeł Salomea) do ul. Chrościckiego. W sumie 2600 metrów.

Drogowcy planują także zaprojektowanie oraz budowę brakującego fragmentu ulicy Dzieci Polskich od Kociszewskich do Mchów. Inwestycja zakończyć ma w tym roku.

- W związku z tym, że teren ten jest terenem prywatnym, ulica zbudowana jest z płyt. Wydane zezwolenie ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) sprawi, że teren ten trafi w ręce miasta i nam pozwoli na prace. Właścicielom wypłacone zostanie odszkodowanie - wyjaśnia Gajewska.

W 2015 roku zakończą się także prace przy przedłużeniu przejścia podziemnego wzdłuż ulicy Cyrulików.

 

Przebudowa Trasy AK

W październiku tego roku zakończyć się mają prace także na Trasie AK. Arteria na odcinku od węzła Modlińska do węzła Powązkowska wraz z mostem Grota-Roweckiego zostanie przebudowana do parametrów drogi ekspresowej.

Wielki remont Trasy AK i mostu Grota rozpoczął się 19 października 2013 roku. Od tego momentu kierowcy muszą liczyć się z ciągłymi utrudnieniami w ruchu.

Wołoska, budowa tunelu w Międzylesiu

Rok 2015 to także czas na kontynuację rozpoczętych inwestycji. Do 2016 roku toczyć się będą prace przy poszerzaniu ulicy Wołoskiej.

Ponadto, drogowcy będą budować tunel pod torami PKP w ciągu ulic Żegańskiej i Zwoleńskiej.

Strażacka, Gandhi, Głębocka

W 2015 roku wyłoniony już wykonawca zaprojektuje także przebudowę skrzyżowania ulic Strażackiej i Chełmżyńskiej. - Przebudowa ma na celu usprawnienie ruchu w tym miejscu - mówi Gajewska. Projekt jest w trakcie uzgodnienia. - Niewykluczone, że będzie to rondo - mówi rzeczniczka.

Umowa na przebudowę została podpisana w lipcu 2014 roku. Koszt inwestycji to 5,8 mln złotych. Zakończenie prac planowane jest na początku 2016 roku.

Ponadto drogowcy rozpoczną prace przy przebudowie ulicy Głębockiej od ulicy Podwójnej do ul. Berensona. Prace zakończą się w 2016 roku.

Budowana będzie także ulica Gandhi, którą w przyszłości będzie można dojechać do Południowej Obwodnicy Warszawy. - Będzie ona także służyć jako dojazd do Szpitala Południowego - mówi rzeczniczka.

Obwodnica Marek i Góry Kalwarii

W tym roku mają rozpocząć się także pierwsze prace przy budowie obwodnicy Marek. Ponadto otwarte zostaną oferty w toczącym się przetargu na budowę obwodnicy Góry Kalwarii.

Zarząd Dróg Miejskich nie chciał przedstawić swoich planów na ten rok.

su/r

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • legio

  zgłoś naruszenie odpowiedz 09.02.2015 08:51 ~legio

  A KIEDY LEGIONOWO?

 • ekoterrorysta

  zgłoś naruszenie odpowiedz 02.02.2015 17:49 ~ekoterrorysta

  qwerty~qwerty

  I znów kolejne miliardy pójdą na drogi, które i tak się zakorkują. A powietrze będzie jeszcze bardziej zanieczyszczone.

  Poszerzenie? Im szersza droga tym dłuższy przejazd przez skrzyżowanie i krótsze trwanie "zielonego". Spadnie przepustowość.

  Nie lepiej więc wydać te pieniądze na autobusy (elektryczne)?

  No tak bo autobusy to nie emitują zanieczyszczeń... a jeśli o elektrycznych mowa to samochody elektryczne też istnieją nie wiem czy twój móżdżek o czymś takim słyszał. Nie wiem skąd wziąłeś tą logikę, ale mam niezły ubaw, 100 aut szybciej przejedzie jednym pasem niż trzema... w sumie zgadza się bo jak nei będzie wogóle ulicy to i nie będzie problemu korków. Polecam to samo zrobić ze ścieżkami rowerowymi i transportem publicznym. Ani rowerzyści nie będą narzekać, że ścieżki się kończą w dziwnym miejscu (bo nie będzie wcale), a pasażerowie komunikacji nie będą narzekać na tłoki (też jej nie będzie wcale). By żyło się lepiej

 • myslenieNIEboli

  zgłoś naruszenie odpowiedz 02.02.2015 17:46 ~myslenieNIEboli

  qwerty~qwerty

  I znów kolejne miliardy pójdą na drogi, które i tak się zakorkują. A powietrze będzie jeszcze bardziej zanieczyszczone.

  Poszerzenie? Im szersza droga tym dłuższy przejazd przez skrzyżowanie i krótsze trwanie "zielonego". Spadnie przepustowość.

  Nie lepiej więc wydać te pieniądze na autobusy (elektryczne)?

  Hahahaha mistrz logiki. Dla przykładu wyobraź sobie, że ulica ma jeden pas i jest 10 aut, które chcą przejechać przez skrzyżowanie. Załóżmy, że jedno auto przejeżdża w sekundę przez światła, a cykl świateł trwa 5 sekund. W ciągu 5 sekund przejedzie 5 aut, a 5 kolejnych czeka. A teraz wyobraź sobie, że ta ulica ma 10 pasów w jedną stronę i też 10 aut (po jednym na każdym pasie) czeka żeby przejechać. Jak myślisz komu szybciej uda się przejechać? bo mi się wydaje, że tym drugim bo w sekunde wszyscy przejadą przez światła, ale może jestem inny?

 • Na sobieskiego nie ma korków

  zgłoś naruszenie odpowiedz 15.01.2015 09:34 ~Na…

  Prosba~Prosba

  Moze wreszcie ktoś pomyśli o linii tramwajowej na zakorkowanej Ul. Sobieskiego?

 • Hawkeye

  zgłoś naruszenie odpowiedz 12.01.2015 23:02 ~Hawkeye

  słój~słój

  niech najpierw skończą skrzyżowanie Górczewska/powstańców śląskich od wyborów nic się nie dzieje!!!!!!!!!!!!!!!!

  Trzeba było Bemowiacy inaczej głosować. Teraz niech Zygrzak (?) wam asfaltuje...

 • nijaki

  zgłoś naruszenie odpowiedz 12.01.2015 22:34 ~nijaki

  Chyba po prawej...

 • Paulina1902

  zgłoś naruszenie odpowiedz 12.01.2015 22:34 ~Paulina1902

  Co do poszerzenia Marynarskiej to wolę się pomęczyć w trakcie budowy, niż męczyć się codziennie rano jadąc tą ulicą.

 • milosnik korkow

  zgłoś naruszenie odpowiedz 12.01.2015 22:09 ~milosnik korkow

  A kiedy zostanie zlikwidowane przejscie dla pieszych na Plowieckiej przy Volvo? 20 metrow od niego jest nowiutka kladka dla pieszych i zatoczki dla autobsów. Dzieki przejsciu korki mega. I kiedy zostanie poszerzona ulica do kajki a potem do starej milosnej.

 • Słoik

  zgłoś naruszenie odpowiedz 12.01.2015 22:03 ~Słoik


  dagi~dagi

  Mieszkam na Gocławiu. Aby się dostać do tych pięknych, nowych dróg muszę drzeć prawie przez całe miasto.

  Kiedy w końcu zaczną budować po lewej stronie Wisły??????

  PS
  Obwodnica Marek to tylko kropla w morzu potrzeb.
  Wasa~Wasa

  To prawa strona jest


  Zależy jak stoisz, czy tyłem na przód czy przodem do tyłu.

 • qwerty

  zgłoś naruszenie odpowiedz 12.01.2015 21:53 ~qwerty

  I znów kolejne miliardy pójdą na drogi, które i tak się zakorkują. A powietrze będzie jeszcze bardziej zanieczyszczone.

  Poszerzenie? Im szersza droga tym dłuższy przejazd przez skrzyżowanie i krótsze trwanie "zielonego". Spadnie przepustowość.

  Nie lepiej więc wydać te pieniądze na autobusy (elektryczne)?

 • ZASADY FORUM: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN Warszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodaj swój komentarz »

 • Zobacz wszystkie komentarze »

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Zostań Reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez Kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl

Oglądaj wideo

Oglądasz: Mur runął na parkingu

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Wybite szyby i zniszczone auta

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Z tramwaju wprost pod koła

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Anioł objawił się na Ursynowie

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Hipsterskie śniadania w autobusowej hali

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Zorganizowali "gang dzieciaków" i pomazali chodniki

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: To może być bardzo droga podróż

Przeczytaj o tym więcej »

Ulice

Komunikaty o utrudnieniach na drogach

Pałac kultury i nauki Mapy z informacjami o ruchu drogowym - Targeo.pl
 • 07:31 Marsa/Żołnierska: uszkodzona sygnalizacja świetlna
 • 09:46 Tunel na ulicy Globusowej: utrudnienia
 • 08:42 Powstańców Śląskich/Połczyńska: potrącenie 2 osób

Absurdy

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Mieszkańcy Ursusa nie chcą, by jedna z ulic nosiła nazwę Quo Vadis. Twierdzą, że tytuł powieści Henryka Sienkiewicza ma zbyt trudną pisownię. WIĘCEJ »

Zobacz więcej absurdów »