Informacje

13.02.2019 20:28 frankowicze oburzeni

Sędzia orzeka w sprawie banku, dla banku pracuje jej mąż

Warszawska sędzia orzeka w sprawach Banku Millennium. Jednym z prawników tego banku jest jej mąż. - Wymiar sprawiedliwości powinien takich sytuacji unikać - uważa Bartosz Bartosz Pilitowski z Fundacji CourtWatch.

Chodzi o sędzię Joannę Kruczkowską, która na co dzień orzeka w III Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie. W tym właśnie wydziale rozpoznawane są sprawy przeciwko Bankowi Millennium, dotyczące między innymi kredytów hipotecznych udzielanych we frankach.

Jednym z pełnomocników banku jest mąż sędzi - Zbigniew Kruczkowski. To oburzyło frankowiczów.

- Bezstronny i uczciwy sędzia powinien wyłączać się z prowadzenia spraw wobec podmiotów z których dochody osiągają najbliższe mu osoby. Stan majątku sędzi Kruczkowskiej pośrednio zależy od tego, ile spraw wygra Bank Millennium - komentuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia "Stop Bankowemu Bezprawiu", które nagłośniło sprawę.

- W takiej sytuacji może się nawet zdarzyć, iż przesłuchiwana będzie osoba, która była gościem w jej domu jako współpracownik męża - dodaje.

Przed procesem oświadczenie

Sylwia Urbańska rzecznik Sądu Okręgowego w Warszawie potwierdza, że mąż sędzi rzeczywiście jest jednym z pełnomocników banku. Ale zastrzega: - W żadnej ze spraw prowadzonych przez sędzię Kruczkowską jej mąż nie występował jako pełnomocnik i nie składał w tych sprawach pełnomocnictwa, a jeżeli tak było, sędzia została wyłączona. Był pełnomocnikiem banku w innych sprawach, prowadzonych przez innych sędziów - tłumaczy rzeczniczka.

Potwierdza to sam bank.

- Zbigniew Kruczkowski nie występuje w charakterze pełnomocnika i nie świadczy pomocy prawnej na rzecz banku w żadnej sprawie, w której sędzią orzekającym, bądź sędzią - członkiem składu orzekającego jest lub była pani sędzia Joanna Kruczkowska - informuje Iwona Jarzębska, dyrektor do spraw public relations Banku Millennium.

- We wszystkich tak zwanych sprawach frankowych, w których orzeka sędzia Joanna Kruczkowska, a w których stroną jest Bank Millennium, sędzia ujawnia stronom okoliczność, że jej małżonek występuje jako pełnomocnik w kilku "sprawach frankowych" prowadzonych przez innych sędziów. Żadna ze spraw tak zwanych frankowych, w których pani sędzia Joanna Kruczkowska jest sędzią referentem, nie zakończyła się wydaniem orzeczenia końcowego - dodaje Jarzębska.

Do decyzji stron

W oświadczeniu przekazywanym stronom procesu, sędzia Kruczkowska potwierdza, że jej mąż jest pełnomocnikiem banku. Brzmi ono tak: "Będąc wyznaczoną sędzią referentem w sprawie niniejszej informuję, że mój mąż jest pełnomocnikiem procesowym Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniach sądowych zawisłych w III Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Warszawie. W moim przekonaniu ta okoliczność nie stanowi przeszkody w prowadzeniu procesu, a w szczególności nie wypełnia dyspozycji z art. 48 i 49 kpc. Mając na uwadze dobro wymiaru sprawiedliwości uważam za uzasadnione przekazanie tej informacji do wiadomości stronom postępowania".

Artykuł 48 kodeksu postępowania cywilnego mówi o sytuacjach, w których sędzia na mocy ustawy zostaje wyłączony ze sprawy. Chodzi między innymi o przypadek, kiedy jedną ze stron albo pełnomocnikiem strony jest osoba bliska sędziemu.

Z kolei artykuł 49 mówi o możliwości wyłączenia sędziego, kiedy pojawia się wątpliwość jego bezstronności w sprawie. Wówczas jednak taką decyzję podejmuje inny skład sądu na wniosek którejś ze stron lub samego sędziego.

Mają wybór

Oświadczenie za każdym razem zostaje przekazane wszystkim stronom w postępowaniu. I to właśnie do ich decyzji pozostaje, czy w związku z tą informacją uważają, że zachodzą podstawy do wyłączenia sędziego. - Z dotychczasowej praktyki wynika, że w niektórych sprawach strony składały wnioski o wyłączenie sędziego, w innych sprawach strony, pomimo tej informacji, nie zdecydowały się na złożenie takiego wniosku - tłumaczy Sylwia Urbańska, rzeczniczka sądu.

Z informacji przekazanych nam przez Sąd Okręgowy w Warszawie wynika, że sędzia Kruczkowska w 31 sprawach informowała, że pełnomocnikiem banku jest jej mąż.

W 20 z tych spraw jedna ze stron złożyła wniosek o wyłączenie sędziego. Został on uwzględniony jedynie w dwóch przypadkach. W kolejnych dwóch przypadkach taki wniosek został uwzględniony przez sąd drugiej instancji, czyli Sąd Apelacyjny w Warszawie, już po zażaleniu złożonym przez wnioskodawcę.

Podsumowując: w czterech przypadkach na 31 inne składy sędziowskie uznały, że Joanna Kruczkowska powinna wyłączyć się z orzekania ze spraw dotyczących Banku Millennium.

Co z bezstronnością?

Rzeczniczkę Sądu Okręgowego w Warszawie zapytaliśmy wprost: czy w tych sprawach nie zaistniała w "uzasadniona wątpliwość co do bezstronności sędziego", o której mówi artykuł 49 kodeksu postępowania cywilnego.

Odpowiedź na to pytanie dostaliśmy już po publikacji artykuł.

"Pytanie o treści 'czy - zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie - nie zaistniała w sprawie uzasadniona wątpliwość co do bezstronności sędziego w tej sprawie?', wydaje się wynikać z niezrozumienia instytucji wyłączenia sędziego i zasad orzekania w tych sprawach. W istocie odpowiedź na nie zawarta jest we wcześniejszych informacjach dotyczących wyników rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziego. To sąd orzekający w przedmiocie takiego wniosku każdorazowo ocenia czy zachodzi wymieniona w art. 49 kpc okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnione wątpliwości co do bezstronności sędziego. Innymi słowy - jeżeli sędzia została wyłączona, sąd orzekający uznał, że taka okoliczność zachodzi, jeżeli sędzia nie została wyłączona, sąd uznał, że taka okoliczność nie wystąpiła. Podkreślam, że ocena w tym zakresie należy wyłącznie do sądu. Ani rzecznik prasowy sądu ani prezes sądu nie może w żadnym innym trybie, w szczególności w wypowiedziach dla mediów przedstawić swojej oceny tej sytuacji, ponieważ to przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują stosowny tryb oceny" - napisała w mailu do redakcji Sylwia Urbańska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie.

Podobne pytania zadaliśmy Bankowi Millennium. Odpowiedź również była podobna.

- Strona postępowania może złożyć wniosek o wyłączenie sędziego. O zasadności wniosku - przesłankach wyłączenia sędziego rozstrzyga sąd w innym składzie - odpowiedziała Iwona Jarzębska z Banku Millennium.

Odpowiedzialność składu rozpoznającego wniosek

O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy Bartosza Pilitowski, prezesa fundacji CourtWatch, która zajmuje się monitoringiem wymiaru sprawiedliwości.

Jego zdaniem sędzia powinna wyłączyć się automatycznie jedynie z tych spraw, w których jej mąż występuje jako pełnomocnik.

- Jeśli mąż jest pełnomocnikiem w innych sprawach, to nie ma takiego obowiązku i sędzia zachowała się profesjonalnie, wydając oświadczenie - uważa Bartosz Politowski. - To skład rozpatrujący wnioski o wyłączenie jest odpowiedzialny za to, że nie wyłączył pani sędzi, czym mógł narazić strony na to, że sądzi je sędzia, w której bezstronność trudno będzie im uwierzyć - podkreśla Pilitowski.

- Prawdopodobnie pani sędzia zachowała się w tej sytuacji właściwie. Kontrowersje może budzić decyzja składów rozpatrujących wnioski stron o jej wyłączenie. To, że mąż sędzi pracuje dla jednej ze stron nie musi od razu oznaczać stronniczości, ale w sposób szczególny naraża na szwank zaufanie drugiej strony do tego, że ma rzetelny proces. Wymiar sprawiedliwości powinien takich sytuacji unikać. Szczególnie w tak istotnych społecznie sprawach - podkreśla prezes Fundacji CourtWatch.

Na tvnwarszawa.pl wielokrotnie informowaliśmy o protestach frankowiczów:

kz/pm

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • Watah

  zgłoś naruszenie odpowiedz 14.02.2019 17:23 ~Watah

  konsty tu CJA!!!

  hehe, przecież sami chcieliście, żeby było PO staremu.

 • Bocian z Afryki

  zgłoś naruszenie odpowiedz 14.02.2019 14:26 ~Bocian z Afryki


  Salomon~Salomon

  Najlepsze jest to cytuje


  "W moim przekonaniu ta okoliczność nie stanowi przeszkody w prowadzeniu procesu, a w szczególności nie wypełnia dyspozycji z art. 48 i 49 kpc."

  a w moim przekonaniu strzyżecie zwykłych ludzi na cacy.

  tak rozluźniona moralność doprowadza do jednego.

  KPINA Z LUDZI!

  Witaminy~Witaminy


  Po takich newsach w USA kariery tych prawników byłby skończone!!!


  To jest Polska, a nie USA tutaj tacy ludzie osiągają zawrotne kariery.

 • Maria

  zgłoś naruszenie odpowiedz 14.02.2019 13:45 ~Maria

  Ciekawe ilu sędziów ma kredyt frankowy - gdyby ich wszystkich wyłączyć za orzekanie we własnej sprawie to nie miałby kto orzekać albo sprawy trwałyby po 50 lat. Nie wiem czy kredytobiorcy chcieliby takiego scenariusza.

 • Pytek

  zgłoś naruszenie odpowiedz 14.02.2019 13:43 ~Pytek

  To w końcu jest losowanie sędziów, czy nie? Wylosowana została do tej sprawy?

 • leming

  zgłoś naruszenie odpowiedz 14.02.2019 13:23 ~leming

  Teraz kodowcy nie będą protestować? :D

 • budaruska

  zgłoś naruszenie odpowiedz 14.02.2019 13:23 ~budaruska

  Dlatego tak bardzo potrzebna jest reforma sądów i pozbycia się komunistycznych układów.

 • bufet

  zgłoś naruszenie odpowiedz 14.02.2019 13:22 ~bufet

  Nadzwyczajna kasta

 • nie

  zgłoś naruszenie odpowiedz 14.02.2019 12:36 ~nie

  Marek~Marek

  Większość poniższych wpisów tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że 80% społeczeństwa ma IQ na poziomie idioty. Tu nie pomogłyby nawet obowiązkowe zajęcia z kultury prawnej.  A weź przestań, przecież portal moderuje wpisy i nie przepuszcza tych niewygodnych. W moim przypadku zablokował 2

  Do moderatorów: robicie sobie zabawę? Przecież to jest nieuczciwe

 • Sądowe bezprawie

  zgłoś naruszenie odpowiedz 14.02.2019 12:14 ~Sądowe bezprawie

  Dobrze że stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu jednak naciska na sędziów. Szkoda tylko że prezydent sprzedał swoich wyborców za podatek bankowy. Będziemy o tym pamiętali przy nowych wyborach.

 • RamJet

  zgłoś naruszenie odpowiedz 14.02.2019 11:54 ~RamJet

  Wolne sądy? Wolne żarty!

  Jest taki dowcip, że sędzia nie wierzy zeznaniom złożonym pod przysięgą bo pamięta jak sam przysięgał bronić sprawiedliwości.

  A może to nie dowcip?

 • ZASADY FORUM: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN Warszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodaj swój komentarz »

 • Zobacz wszystkie komentarze »

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Zostań Reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez Kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl

Oglądaj wideo

Oglądasz: Mur runął na parkingu

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Wybite szyby i zniszczone auta

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Z tramwaju wprost pod koła

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Anioł objawił się na Ursynowie

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Hipsterskie śniadania w autobusowej hali

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Zorganizowali "gang dzieciaków" i pomazali chodniki

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: To może być bardzo droga podróż

Przeczytaj o tym więcej »

Ulice

Komunikaty o utrudnieniach na drogach

Pałac kultury i nauki Mapy z informacjami o ruchu drogowym - Targeo.pl
 • 07:31 Marsa/Żołnierska: uszkodzona sygnalizacja świetlna
 • 09:46 Tunel na ulicy Globusowej: utrudnienia
 • 08:42 Powstańców Śląskich/Połczyńska: potrącenie 2 osób

Absurdy

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Mieszkańcy Ursusa nie chcą, by jedna z ulic nosiła nazwę Quo Vadis. Twierdzą, że tytuł powieści Henryka Sienkiewicza ma zbyt trudną pisownię. WIĘCEJ »

Zobacz więcej absurdów »