Informacje

05.02.2017 07:15 bezpieczeństwo na ulicach

Policja: i piesi, i kierowcy
mają swoje za uszami

SERWISY:

Polska ma fatalne statystyki dotyczące bezpieczeństwa pieszych. Gdy są aktualizowane, policja występuje w roli krytycznych ekspertów od bezpieczeństwa. Komentuje zachowania kierowców, daje rady. Ale policja jest też jedną z instytucji odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Tym razem nie prosimy drogówki o rady, lecz pytamy, co robi, by piesi byli bezpieczniejsi.

Marcin Chłopaś: Kierowcy się was nie boją…

Komisarz Jarosław Gnatowski, Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji: My nie jesteśmy od tego, żeby się nas bać. Mamy pomagać. Oczywiście każdy pirat musi się liczyć z tym, że nie jest anonimowy na drodze. Ale wykroczeń, zwłaszcza poza terenem zabudowanym, jest coraz mniej. Ludzie jeżdżą wolniej. To pewnie również zasługa przepisów, tego że za przekroczenie prędkości można stracić prawo jazdy. Niemniej świadomość tego, że nikt nie jest anonimowy, przyczynia się do zdejmowania nogi z gazu.

Jest pan zadowolony z możliwości policji w walce z piratami drogowymi?

Tak. W porównaniu z policjantami z innych krajów, nie mamy się czego wstydzić. Jeśli chodzi o sprawy techniczne, do rejestrowania wykroczeń, mamy urządzenia z górnej półki. Mamy też dobre środki prawne.

E tam. Kierowcy grozi najwyżej 500 złotych mandatu. Prawdziwego pirata to nie odstraszy.

Oczywiście, ale nie jest powiedziane, że policjant musi zastosować postępowanie mandatowe. To on – w zależności od sytuacji, jaka była na drodze -  podejmuje decyzję, czy zakończy sprawę na miejscu, czy zachowanie kierującego jest na tyle rażące, że skieruje sprawę do sądu. Do wniosku może dołączyć zatrzymane prawo jazdy i to sąd będzie decydował o dalszych losach dokumentu i kierowcy. Wachlarz narzędzi jest wystarczający. Możemy zastosować takie środki prawne, żeby kierowca naprawdę wziął to sobie do serca.
Jak często się zdarza, że stosowane jest coś więcej niż mandat i punkty?

W ubiegłym roku wystawiliśmy 3 489 845 mandatów karnych, a do sądów skierowaliśmy 160 402 wnioski o ukaranie. W 2015 było to odpowiednio 3 578 207 i 164 524. To dane Komendy Głównej Policji, które dotyczą całego kraju. Moim zdaniem przekroczenie prędkości o kilkadziesiąt kilometrów na godzinę czy "miejska klasyka" – dwa samochody zatrzymały się przed przejściem, trzeci się nie zatrzymał i potrącił pieszego – kwalifikują się do przekazania do sądu. Nawet przez myśl by mi nie przeszło, po latach doświadczenia w drogówce, żeby zastosować postępowanie mandatowe.

A mimo to w 2016 roku znowu pogorszyły się statystyki śmiertelności wśród pieszych ofiar wypadków. Może to efekt likwidacji miejskich i gminnych fotoradarów?

To nie jest jednoznaczne. Są miejsca, w których faktycznie odnotowaliśmy wzrost. Ale na przykład w 37 proc. sytuacja nie uległa zmianie. Są miejsca - to oscyluje w granicach 27 proc. - gdzie poziom bezpieczeństwa się poprawił. Nie można powiedzieć wprost, że zlikwidowanie fotoradarów to przyczyna wzrostu liczby wypadków. Z tej wstępnej analizy wynika, że jest constans. Nie możemy powiedzieć, ani że jest bardzo źle, ani że nic się nie zmieniło i jest bardzo dobrze.

To dlaczego statystyki śmiertelności wśród pieszych ofiar wypadków drogowych nadal stawiają nas w samym ogonie Unii?

Są dwie strony medalu. Kierowcy nie są bez winy. Ale i piesi popełniają wykroczenia. Zwłaszcza w terenie niezabudowanym bardzo często możemy zaobserwować idących prawą stroną drogi, bez odblasków, niewidocznych dla kierującego. I tak naprawdę w takiej sytuacji to ten pieszy będzie sprawcą wypadku. Policjanci na różne sposoby próbują temu zapobiegać. Począwszy od działań profilaktycznych skierowanych do pieszych, skończywszy na działaniach ukierunkowanych na to, żeby takie wykroczenia ujawniać i pieszych, którzy nie biorą do serca tego, o co prosimy, karać mandatami.

A ja patrzę na statystyki. Raport o wypadkach Komendy Stołecznej Policji za 11 miesięcy 2016 roku. Zginęło 47 osób w tym 28 pieszych. Tylko 9 z winy samego pieszego.

W dużych miastach sytuacja faktycznie wygląda inaczej. Tu częściej wina jest po stronie kierowcy. Kłania się więc zarówno edukacja pieszych, jak i kierowców. Szczególnie zagrożone są rejony przejść dla pieszych, tam gdzie nie ma sygnalizacji. "Klasyka" to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na pasach.

Właśnie. A pan mi opowiada, że piesi popełniają wykroczenia, bo nie mają odblasków poza obszarem zabudowanym.

Dobrze, ale w miastach też mają swoje za uszami. Niech pan spojrzy, jak często się zachowują. Jak skracają sobie drogę. Absolutnie nie można sklasyfikować, że wszyscy piesi są źli, albo że kierowcy są źli. Są przypadki rażącego, karygodnego zachowania kierującego, który powoduje potrącenie pieszego tam, gdzie powinien mieć on pierwszeństwo. Ale również nieodpowiedzialne zachowanie pieszych. Osoby starsze, 60+...

"Wtargnęły na jezdnię"?

Nie. Przechodzą tam, gdzie nie powinni przechodzić.

24 procent przypadków. Poza tym znowu mnie pan wciąga w rozmowę o "złych pieszych", a to są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Nie mają absolutnie żadnych szans z samochodem. Jeśli więc prowadzę narzędzie, które może zabić, moją rolą jest zrobić wszystko, żeby nikomu nie stała się krzywda.

Dojeżdżając do przejścia jak najbardziej. Ale ja nie chcę generalizować, że winni są kierowcy. Bo piesi też są sprawcami wielu zdarzeń drogowych.

A ja mam obawę, że to jest przejaw stereotypowego myślenia: "pieszy ma uważać". Pan tak mówi, choć statystyka pokazuje, że w większości wypadków, w których giną piesi, winni są kierowcy. Jakie działania podejmowane są przez policję, żeby tych kierowców powstrzymać?

Wszelkie. Począwszy od profilaktyki, skończywszy na konkretnych działaniach nakierowanych na wykrywanie wykroczeń popełnianych przez kierujących wobec pieszych. W każdym miesiącu – terminarz jest narzucony przez Komendę Główną Policji – są prowadzone działania "niechroniony uczestnik ruchu drogowego". Oprócz tego na poziomie lokalnym wszystkie jednostki realizują te zadania. Mamy świadomość, że wykroczenia popełniane wobec pieszych, jeśli dojdzie do zderzenia, kończą się bardzo źle, albo tragicznie.

Co to są "działania niechroniony uczestnik ruchu drogowego"?

W wytypowane przez KGP dni policjanci pionu ruchu drogowego gros swojego czasu poświęcają na ujawnianie wykroczeń popełnianych wobec pieszych i przez pieszych, którzy niewłaściwie zachowujących się na drodze. Mamy to już zaplanowane na cały rok: 16.01, 08.02, 07.03, 14.04, 31.05, 29.06, 14.07, 03.08, 08.09, 24.10, 27.11 i 08.12. Ale i w zadaniach stałych wszystkich policjantów jest ujawnianie wykroczeń wobec pieszych.To dlaczego w Polsce ginie 34 pieszych na milion mieszkańców, a w krajach zachodnich ten wynik jest jednocyfrowy? Takie dane są przerażające.

Przerażająca jest też mentalność kierowców. Kiedy przejedzie przez granicę do Europy zachodniej, potrafi jechać zgodnie z przepisami. I wie, że w Czechach jeżeli przekroczy o 3 km/h dozwoloną prędkość, dostanie mandat. Wie, że we Francji o 4 km/h dostanie mandat. Każdy tam jeździ zgodnie z przepisami. Wjeżdżając tutaj zaczyna się tylko wypatrywanie, czy jest policja; słuchanie CB radia. "O! Jak nic nie ma, to będę jechał szybciej".

Ale to pan mówi, że narzędzia ma dobre!

Tak, tylko mentalność kierowców się wolno zmienia. I jeszcze dużo lat minie, zanim się zmieni. Ale kierowca przekraczający przepisy nie jest anonimowy. Informowanie nas o wykroczeniach kiedyś kojarzyło z donosicielstwem. Teraz nie. Coraz więcej osób po prostu zgłasza piratów. Coraz więcej osób wie, że to nie jest "podkablowanie" rodaka. To zgłoszenie, żeby ochronić innych przed człowiekiem, który może spowodować wypadek.

Policja robi coś, żeby tę mentalność zmieniać?

Ale oczywiście, że tak. Całą serię kampanii społecznych. Począwszy od kampanii ogólnokrajowych, skończywszy na kampaniach i spotkaniach na poziomach powiatowych i lokalnych. To gwarantuje dotarcie do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Śmiem twierdzić, że łatwiej jest to zorganizować w małych miastach, niż w dużych. Tu utrudnia ruch, pośpiech, anonimowość ludzi na ulicy. Ale uważam, że jest sens to robić, bo to działa. Począwszy od spotkań z przedszkolakami po spotkania z dorosłymi ludźmi. To działa. Nie tylko ściganie wykroczeń, ale i profilaktyka. Musimy realizować jedno i drugie.
Jak się przygotowuje te działania profilaktyczne? Kto opracowuje programy i na jakiej podstawie?

Są zespoły, sekcje, wydziały profilaktyki ruchu drogowego. I to pracujący tam policjanci prowadzą i tworzą takie kampanie. Opracowują, organizują i uczestniczą w spotkaniach z dziećmi, z dorosłymi. Opieramy się na współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie. W rękach takich podmiotów leży określenie poziomu bezpieczeństwa i tego, co możemy zrobić. Oni dostarczają nam wszelkiego rodzaju badania statystyczne, badania dotyczące infrastruktury, stanu technicznego pojazdów, skończywszy na odblaskach. Dzięki temu mamy wiedzę, co powinniśmy robić, i gdzie jeszcze powinniśmy zintensyfikować działania. Współpraca z takimi jednostkami, jak ITS czy Politechnika Gdańska zajmująca się bezpieczeństwem ruchu drogowego, jest normalnym elementem naszej pracy.

Skuteczność tych działań profilaktycznych też mierzycie? To nie są działania, które się jedynie odhacza?

Nie, nikt nie mówi o odhaczeniu. Powiem tak: jeżeli uda się uratować choćby jedną osobę przez działania profilaktyczne, to warto jest to robić cały czas.

Jasne, ale jeśli inne działanie może uratować 10 osób, to wybieram to drugie.

To co robimy, nie odbiega od standardu europejskiego. Na przykład spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą robi się w całej Unii. Nie zaczynamy z młodymi ludźmi rozmawiać o przepisach ruchu drogowego, gdy mają naście lat. Robimy to od 3-4 roku życia. I te dzieci wiedzą naprawdę dużo. Swoją drogą podczas takich spotkań można się sporo dowiedzieć od dzieci nienauczonych jeszcze oszukiwania. A to, że tata przechodził na czerwonym świetle, a to że mama przebiegała w miejscu niewyznaczonym. Mam nadzieję, że nasza praca będzie działała i następne pokolenia będą inaczej podchodziły do spraw bezpieczeństwa.

Powalczę z panem jeszcze: "policjanci wydziału ruchu drogowego zorganizowali akcję senior…". Już ziewam. "Jednym z elementów pogadanki było bezpieczeństwo ruchu drogowego. Policjanci tłumaczyli seniorom: nie wyłaź na jezdnię im tłumaczyli…". I znowu męczycie tych biednych pieszych, choć statystycznie są winni w 15 proc. wypadków śmiertelnych.

Tak jak są kampanie kierowane do pieszych, tak są i kampanie do kierujących. Kultura jazdy, świadomość każdego uczestnika ruchu drogowego jest najważniejszym elementem kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Policjant obecny na drodze jest ważny, represja dla łamiących przepisy też. Ale kształtowanie świadomego, bezpiecznego uczestnika ruchu drogowego to podstawa. I od tego powinniśmy zaczynać.

Ale właśnie tego się nie robi wobec kierowców. Kolejny przykład: najnowsza kampania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i spot mówiący z politowaniem i protekcjonalnie: "Ty, pieszy. Weź nie wychodź tak nieroztropnie na pasy".

Do kierowców też są kierowane kampanie. Na przykład projekt szwajcarski, który był realizowany w 2015 roku. Były 3 odsłony kampanii: do pieszych, do motocyklistów i do kierujących. Absolutnie nie robimy tylko działań do pieszych. Cały czas są różnorodne kampanie na poziomie komend wojewódzkich. W projekcie szwajcarskim była firma zewnętrzna odpowiedzialna za kampanię, za jej podsumowanie. To nie jest tak, że siedzi kilku policjantów i zastanawia się, co tu zrobić, żeby było bezpieczniej. Nie siedzimy w pięciu i nie robimy burzy mózgów, czym się zająć. Prowadzone działania od komend powiatowych od szczebla centralnego jest oparte na analizie stanu bezpieczeństwa. Tak jak dyslokowanie policji zależy od stanu bezpieczeństwa, tak wszystkie kampanie są prowadzone na podstawie analizy bezpieczeństwa.

To ile wystawiacie mandatów za nieprawidłowe parkowanie przy przejściach? Bo ogranicza widoczność, a niezauważenie pieszego jest jedną z częstszych przyczyn wypadku.

Nie mamy takich statystyk. Mogę tylko powiedzieć, ile jest ogólnie mandatów za nieprawidłowe parkowanie, ale dane dotyczą naruszeń, które zostały stwierdzone przez wszystkie służby uprawnione do kontroli ruchu drogowego. W 2015 było to 134 047, a w 2016 – 156 899. Ale ja zapytam pana: ilu kierowców powinno wiedzieć, że nie można parkować przy przejściu dla pieszych?

Wszyscy. Mają prawo jazdy.

Właśnie. A mimo to upychają samochód gdzie popadnie. To nie tylko kwestia naszych działań. Mentalność ma naprawdę duże znaczenie.

A infrastruktura?

Oczywiście też. W projekcie szwajcarskim, o którym wspomniałem nie robiliśmy tylko kampanii informacyjnych. Środki były też przeznaczone na doposażenie policji w najnowocześniejszy sprzęt i przebudowę wielu niebezpiecznych skrzyżowań, budowę chodników i przejść dla pieszych. To działa i w tych miejscach, gdzie zostało zrobione się sprawdza.

Kropla w morzu potrzeb.

Być może, ale policja nie jest od przebudowywania dróg i przejść dla pieszych. Natomiast możemy pokazywać zarządcom tych dróg, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie wskazane byłyby zmiany. I to robimy. Jeśli policjant stwierdzi uchybienia, sporządza notatkę, która jest przekazywana do służb. W Warszawie na przykład do ZDM. Dla całego kraju najświeższe dane jakie mam, są od stycznia do września 2016. W tym czasie złożyliśmy 7261 takich wniosków. W 2015 roku – od czerwca do grudnia – wysłaliśmy 5787 wniosków.

rozmawiał Marcin Chłopaś

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • opek

  zgłoś naruszenie odpowiedz 07.02.2017 11:49 ~opek

  Te 156 899 mandatów za nieprawidłowe parkowanie w 2016 jest jak rozumiem w samej Warszawie... bo nie wierzę, że w całej Polsce.

 • krzyś

  zgłoś naruszenie odpowiedz 07.02.2017 04:40 ~krzyś


  krzyś~krzyś

  Dzwonie na 112 i mówię, że jest zastawiony chodnik, do tego przejście dla pieszych. Co słyszę, ogólnie spadaj pan.
  misfazi~misfazi


  Bo nr 112 nie jest od zgłaszania nieprawidłowego parkowania.


  Dziesięć metrów od szkoły? To już nie jest wykroczenie, to jest narażenie innych na utratę zdrowia i życia.

 • sefdto

  zgłoś naruszenie odpowiedz 06.02.2017 13:17 ~sefdto


  krzyś~krzyś

  Dzwonie na 112 i mówię, że jest zastawiony chodnik, do tego przejście dla pieszych. Co słyszę, ogólnie spadaj pan.
  misfazi~misfazi


  Bo nr 112 nie jest od zgłaszania nieprawidłowego parkowania.

  A jaki numer jest do zgłaszania postępowania niezgodnego z przepisami ruchu drogowego? Bo w ustawie jest zapisane, że to Policja karze kierowców za nieprzestrzeganie przepisów. Może numer alarmowy to nie jest dobry kierunek, ale to już policja powinna rozdzielić zgłoszenia a nie obywatel. Widzę wykroczenie to dzwonię na policję.

  Może gdyby policja nie przejeżdżała beznamiętnie obok łamiących przepisy, to zaczęło by się dobrze dziać na ulicach. Ja mam już dość sytuacji gdy jadę Puławską przekraczając prędkość i wyprzedzają mnie radiowozy wracajace ze służby. Jak to możlwe, aby policjant łamał przepisy jadąc oznakowanym radiowozem? Oczywiście nie na sygnale.

 • krzyś

  zgłoś naruszenie odpowiedz 06.02.2017 10:56 ~krzyś

  Ten artykuł pokazuje, że ludzie w Policji nie nadają się do pracy.
  Jest jak ze smogiem, szukają winnych, a w tym czasie cała populacja choruje i umiera.
  Kompletna porażka.

 • misfazi

  zgłoś naruszenie odpowiedz 06.02.2017 10:37 ~misfazi

  krzyś~krzyś

  Dzwonie na 112 i mówię, że jest zastawiony chodnik, do tego przejście dla pieszych. Co słyszę, ogólnie spadaj pan.


  Bo nr 112 nie jest od zgłaszania nieprawidłowego parkowania.

 • mlody

  zgłoś naruszenie odpowiedz 06.02.2017 10:36 ~mlody

  taka prawda~taka prawda

  Najwięcej maja rowerzyści ;) wczoraj wadziłem takiego(a raczej taką) co jechałe środkowym pasem przez rondo babka a potem Jana Pawła pomimo pięknie odśnieżonej ścieżki rowerowej obok ;) a Policja nic bo byli z prewencji a nie z drogówki ;)

  Więc Policja też ma za uszami ;)

  Pytanie po co w takim razie budować ścieżki ? Po co nam Policja ?  Lepszy jechał buspasem Wawelską gdzie jest znak zakazujący jazdy rowerem, po buspasie tez zresztą nie wolno.

 • Maciek

  zgłoś naruszenie odpowiedz 06.02.2017 09:08 ~Maciek

  Chwalenie się tym, że planują reagować na stwarzanie zagrożenia przez kierowców wobec niechronionych uczestników ruchu *raz w miesiącu* potwierdza po raz kolejny, że policja kompletnie nie rozumie, skąd się biorą wypadków.

 • kilovolt

  zgłoś naruszenie odpowiedz 06.02.2017 00:48 ~kilovolt


  koniu~koniu

  Bez względu na okoliczności pieszy na jezdni ma zawsze pierwszeństwo przed pojazdem. Za potrącenie pieszego na jezdni powinna być kara nie mniejsza niż 2 lata więzienia. Tylko wtedy zmaleje liczba zamordowanych na jezdni pieszych.
  Maniek~Maniek

  Za wejście pieszego bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód powinna być kara nie mniejsza niż dwa lata jeśli pieszy był trzeźwy. A jeśli był pijany to kara znacznie większa jak w przypadku nietrzeźwych kierowców. W ten sposób mniej będzie uszkodzonych, z winy pieszych, samochodów, których niestety nie naprawia się z OC pieszego głąba. Pieszych można niestety podzielić na rozsądnych i na tych co myślą, że mają pierwszeństwo.

  Kary mają być surowe i w żadnym wypadku trzeźwy nie powinien być łagodniej traktowany niż pijany. Jednego i drugiego obowiązują takie same przepisy, obaj mają prawo przejść przez jezdnię trzymając się tych samych przepisów więc nie ma powodu aby rozgraniczać tu kary. Pijanemu natomiast nie wolno usiąść za kółkiem i samo to jest już wykroczeniem. Żeby była podstawa innego traktowania pieszego pijanego i trzeźwego powinniśmy wprowadzić np. zakaz przechodzenia przez jezdnię osobom pijanym wówczas jak najbardziej można byłoby wprowadzić takie kary.

 • Stańczyk

  zgłoś naruszenie odpowiedz 06.02.2017 00:06 ~Stańczyk

  Zupełnie nie rozumiem, po co ten dwukropek w tytule.

 • Edek

  zgłoś naruszenie odpowiedz 05.02.2017 20:52 ~Edek

  strach na pieszych~strach na pieszych

  Policja też ma swoje za uszami, ponieważ o ile kierowców ściga z całą bezwzględnością za każde wykroczenie (i słusznie), to pieszym pozwala prawie na wszystko!

  Gdy policjanci w radiowozie spotykają pieszego przechodzącego w niedozwolonym miejscu przez dwupasmową jezdnię i tory tramwajowe na ulicy Marszałkowskiej, to powinni tego pieszego zatrzymać i przynajmniej pouczyć, a nie grzecznie go przepuścić i jechać dalej jakby nic się nie stało!

  A tak w ogóle, to bardzo bym sobie życzył, żeby porządku na drodze pilnowała policja a nie tefałen i giewu. Bo jeśli policjanci tak bardzo boją się linczu w tzw. wolnych mediach, że powstrzymuje ich to od egzekwowania prawa, to mamy już do czynienia z anarchią!


  Kiedyś milicja pałowała takich pieszych i wypadków było mniej.

 • ZASADY FORUM: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN Warszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodaj swój komentarz »

 • Zobacz wszystkie komentarze »

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Zostań Reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez Kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl

Oglądaj wideo

Oglądasz: Mur runął na parkingu

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Wybite szyby i zniszczone auta

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Z tramwaju wprost pod koła

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Anioł objawił się na Ursynowie

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Hipsterskie śniadania w autobusowej hali

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Zorganizowali "gang dzieciaków" i pomazali chodniki

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: To może być bardzo droga podróż

Przeczytaj o tym więcej »

Ulice

Komunikaty o utrudnieniach na drogach

Pałac kultury i nauki Mapy z informacjami o ruchu drogowym - Targeo.pl
 • 07:31 Marsa/Żołnierska: uszkodzona sygnalizacja świetlna
 • 09:46 Tunel na ulicy Globusowej: utrudnienia
 • 08:42 Powstańców Śląskich/Połczyńska: potrącenie 2 osób

Absurdy

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Mieszkańcy Ursusa nie chcą, by jedna z ulic nosiła nazwę Quo Vadis. Twierdzą, że tytuł powieści Henryka Sienkiewicza ma zbyt trudną pisownię. WIĘCEJ »

Zobacz więcej absurdów »