Informacje

28.09.2011 18:01 po awarii prądu na dworcu centralnym

PKP po blackoucie:
nie można, nie da się, za drogo...

SERWISY:

Blackout na Centralnym obnażył słabość PKP, ale dał kolejom szanse, by po szkodzie zmądrzały. Straż pożarna wytknęła im szereg błędów i wskazała, co trzeba poprawić. PKP właśnie odpowiedziały na zarzuty i wiele wskazuje na to, że w pełni tej szansy nie wykorzystają. Z alarmującego raportu wyciągnęły skąpe wnioski.

Hydranty były zepsute, oświetlenie awaryjne i wentylacja nie działały, urządzenia włączające alarm pożarowy okazały się niesprawne – to tylko część niepokojącego raportu, który ujawniliśmy dwa

tygodnie temu.

Stołeczna straż pożarna po czerwcowej awarii prądu na dworcu sprawdzała obiekt kilkakrotnie. Stwierdziła, że na Centralnym nie ma wielu wymaganych prawem zabezpieczeń instalowanych na wypadek pożaru, a istniejące urządzenia są niesprawne.

Po ujawnieniu wniosków pokontrolnych strażaków rzecznik PKP obiecał odpowiedzieć na stawiane zarzuty. Pismo z wyjaśnieniami dostalimy po blisko dwóch tygodniach. Wnioski płynące z tłumaczenia kolejarzy nie brzmią jednak optymistycznie, szczególnie dla pasażerów.

Dworzec nie spełnia norm, bo jest za stary?

Kolejarze bez ogródek przyznają, że wybudowany w latach 70. obiekt faktycznie nie posiada wielu zabezpieczeń przeciwpożarowych. Nieco uspokaja, że niektóre udało się zainstalować przy okazji prowadzonego od 2010 roku remontu. Niestety nie wszystkie.

Na wentylację nas nie stać

Jednym z poważnych zarzutów był brak wentylacji służącej do oddymiania peronów. Bez niej ewakuowanym pasażerom i ratownikom grozi zatrucie dymem lub nawet uduszenie.

Jednak jeśli strażacy planują na Centralnym kolejne kontrole, to mogą sobie przygotować gotowce i ten wniosek umieszczać w ciemno przez co najmniej kilka lat. Bo wentylacji nie będzie. Jest za droga. Instalacja kosztowałaby 20 milionów złotych. - Obecnie nie mamy w planach takiej inwestycji, brakuje na nią pieniędzy - informuje Kamil Migała z biura prasowego PKP.

Wyłącznika zabraknie, będzie procedura

Kolejnym z problemów był brak centralnego wyłącznika prądu dla całego obiektu. Używa się go, by np. w przypadku pożaru uchronić ratowników przed przypadkowym porażeniem.

Wyłącznika nie uda się na Centralnym zamontować. Zamiast tego PKP opracowały procedurę odłączania zasilania. Czy to wystarczy? - Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, możliwe są odstępstwa od tego wymogu. Rozwiązania które zastosowaliśmy są wystarczające - dodaje Migała

Oświetlenie awaryjne miało awarię

Nie uspokajają też wyjaśnienia dotyczące braku oświetlenia awaryjnego. To również w czerwcu nie zadziałało. Dlaczego? PKP wskazuje na „szereg czynników", a wśród nich wskazuje... „awarię techniczną urządzeń zasilania, która spowodowała rozładowanie baterii centralnej zasilającej oświetlenie awaryjne".

Ćwiczenia? Nie bo, nie

Trudno też zrozumieć tłumaczenie kolejarzy na temat braku ćwiczeń ewakuacyjnych na terenie dworca. Strażacy rekomendują, żeby je przeprowadzić, kolej nie planuje ich przeprowadzić, bo, jak tłumaczy Migała, to... ogromne przedsięwzięcie. „Wymaga wyłączenia z eksploatacji całego obiektu" – zwracają uwagę w swoim piśmie kolejarze.

Niewykluczone jednak, że z tym ogromnym przedsięwzięciem PKP będzie się i tak musiało zmierzyć. Wojewoda mazowiecki wystąpił już do do ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskiem o przeprowadzenie takich ćwiczeń dla wszystkich służb. Miałyby się one odbyć na trzech stołecznych dworcach: Centralnym , Śródmieście oraz Stadion.

Hydranty – na papierze były sprawne

Przed kolejnym z zarzutów PKP broni się dokumentami. Strażacy zwrócili uwagę na to, że hydranty na dworcu były zepsute, kolejarze odpowiadają, że... były sprawne. Sprawdzano je 18 października 2010 roku i w protokole znalazł się zapis, iż działają.

I tak będzie lepiej

Czy są pozytywy? Na szczęście tak.

Syreny, które w czerwcu nie ostrzegły o niebezpieczeństwie (bo ich nie było) wkrótce mają działać bez zarzutu. Zainstalowano je w trakcie wciąż trwającego remontu.

Centralny będzie wyposażony w system sygnalizacji pożaru. Urządzenia „najnowszej generacji" właśnie są tam instalowane. Na peronach udało się też zamontować nowe hydranty, które po otwarciu wyremontowanego dworca zostaną włączone w sieć urządzeń przeciwpożarowych.

Ewelina Cyranowska


ZACHĘCAMY INTERNAUTÓW DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ORYGINALNYMI ODPOWIEDZIAMI PKP NA ZARZUTY STAWIANE PRZEZ STRAŻ POŻARNĄ. OTRZYMALISMY JE PO WYSŁANIU PISEMNEJ PROŚBY

 Straż: Brak wyposażenia tunelu peronów oraz dróg ewakuacyjnych dworca w urządzenia służące do usuwania zadymienia

PKP: Zainstalowanie urządzeń oddymiania na Dworcu Centralnym wiąże się z kosztem rzędu 20 mln złotych. W tunelu urządzenia te będą montowane wraz z remontem linii średnicowej.

Straż: Brak wyposażenia hydrantów posadzkowych w węże i prądownice

PKP: W 2008 roku PKP S.A. Oddział Dworce Kolejowe zamówił w firmie POMIFER UPS - usługi projektowe sanitarne, projekt budowlany „Wymiany wodociągu głównego i instalacji hydrantowej na Dworcu Centralnym". Projekt został uzgodniony w dniu 26 marca 2008 roku przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych posiadającego uprawnienia KG PSP, który stwierdził zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Projekt został zrealizowany w 2009 roku znacznym nakładem środków finansowych. Nie przewidywał on odtworzenia hydrantów posadzkowych zastosowanych podczas budowy dworca w 1975 roku i tym samym konieczności wyposażania ich w węże i prądownice. Zostały zastosowane inne rozwiązania w zakresie możliwości zaopatrzenia w wodę na peronach.

Straż: Brak zapewnienia sprawności technicznej instalacji sygnalizacji pożarowej

PKP: Obecnie na Dworcu Centralnym instalowany jest system sygnalizacji pożaru (SSP) najnowszej generacji firmy SHRACK SECONET. Ponadto na dworcu zainstalowane są SSP systemu Panasonic EBL 512 i TELSAP3, na bieżąco konserwowane przez specjalistyczną, koncesjonowaną firmę.

Straż: Brak zapewnienia sprawności technicznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami wewnętrznymi oraz dostosowaniu ich do wymagań stawianych im przepisami

PKP: Protokół przeglądu i konserwacji hydrantów i zaworów hydrantowych na Dworcu Centralnym z dnia 18 października 2010 roku potwierdza, że instalacja wodociągowa przeciwpożarowa spełnia wymagania w zakresie parametrów technicznych wydajności oraz ciśnienia statycznego i dynamicznego.

Straż: Brak wyposażenia obiektu w przeciwpożarowy wyłącznik prądu

PKP: Dworzec rzeczywiście nie posiada przeciwpożarowego wyłącznika prądu jaki przewiduje § 183.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Obiekt jest zasilany poprzez układ rozdzielczy SN 15 kV. Znajduje się tam również sieć trakcyjna zasilana napięciem 3 kV z ośmiu kierunków zasilania.

W celu wyłączenia napięcia nie tylko na terenie obiektu ale również zasilania sieci trakcyjnej dla pociągów, opracowano „Procedurę określającej sposób wyłączenia energii elektrycznej na Dworcu PKP Warszawa Centralna w wypadku pożaru i konieczności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych............" co podyktowane zostało wymaganiami Państwowej Straży Pożarnej.

Straż: Brak wykonania przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych stałych urządzeń gaśniczych służących do ochrony przestrzeni transformatorowych zlokalizowanych w części technicznej

PKP: Na przełomie kwietnia/maja 2011 roku, PKP Energetyka zleciła specjalistycznej firmie wykonanie przeglądu SUG (stałych urządzeń gaśniczych) zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych na Dworcu Centralnym w Warszawie, będących w utrzymaniu tejże spółki. W protokole z przeglądu rzeczoznawca ppoż. uznał urządzenia SUG za wyeksploatowane i niesprawne. Jednocześnie wnioskował o wymianę istniejących urządzeń SUG zainstalowanych w latach siedemdziesiątych XX wieku na nowe.

W związku z tym, zlecony został projekt modernizacji rozdzielni z uwzględnieniem wymiany urządzeń gaśniczych wraz z uzgodnieniem go w tym zakresie z rzeczoznawcą ppoż. Nowe urządzenia mają zostać włączone do nowego systemu przeciwpożarowego realizowanego obecnie przez PKP S.A..

PKP Energetyka planuje wymianę urządzeń gaśniczych w dzierżawionych pomieszczeniach i włączenie do wspólnego systemu monitoringu do końca I kwartału 2012 roku.

Straż: Brak przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji

PKP: Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji wymaga wyłączenia z eksploatacji całego obiektu.

Straż: Brak wyposażenia obiektu w instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego

PKP: Podczas prowadzonego remontu zainstalowano dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. System jest aktualnie konfigurowany do potrzeb dworca.

Straż: Brak zapewnienia sprawności technicznej awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

PKP: Brak awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego podczas awarii zasilania podstawowego wynikał z szeregu czynników:

awaria techniczna urządzeń zasilania Dworca Centralnego spowodowała rozładowanie baterii centralnej zasilającej oświetlenie awaryjne, prowadzonych prac remontowych przy oświetleniu podstawowym i awaryjnym,konieczności wyłączenia obwodów zasilających w częściach remontowanych.

W wyremontowanych częściach obiektu zainstalowane oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe zasilane z wewnętrznych baterii podczas awarii zasilania było sprawne

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • Jack_88

  zgłoś naruszenie odpowiedz 10.05.2012 13:52 ~Jack_88

  A ten kolejarz, co zrobiono mu zdjęcie, jak sikał na peronie, to pewnie ochotnik zamiast nowych urządzeń do zwalaczania pożarów? Zwolnili biedaka, a tak się starał...
  ;-DDD

 • Kubi

  zgłoś naruszenie odpowiedz 29.09.2011 13:57 Kubi

  Aż strach się bać. to zamiast co raz lepiej to coraz gorzej

 • miras

  zgłoś naruszenie odpowiedz 29.09.2011 13:02 ~miras

  Po ludowemu to oznacza:
  Jak bedziecie na Centralnym, i wybuchnie pożar lub inna nagła katastrofa - to macie 90% szans że zginiecie tam.
  Bo: udusicie sie dymem, strażacy też sie uduszą, lub nie dotrą do Was w ciemności, nie bedziecie w ogóle wiedzieć odpowiednio wcześniej zeby uciec, jak bedziecie ginac to sie dowiecie że cos sie dzieje.

  Najlepsze, ze państwo polskie sie zgadza na to, ze nie macie prawie szans wyjscia z jakiejkolwiek katastrofy na Centralnym :)

 • krzychop

  zgłoś naruszenie odpowiedz 29.09.2011 11:19 ~krzychop

  Niestety ten obraz dworca jaki się maluje to wynik nieprawidłowo przeprowadzonych remontów (NIEZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI), a za to winę ponosi inwestor, czyli PKP

 • POgrabek kolei

  zgłoś naruszenie odpowiedz 29.09.2011 09:55 ~POgrabek kolei

  Czy Grabarczyk jako minister infrastruktury, odPOwiedzialny również za PKP - dostał już kwiaty?!!

 • skorkaodarbuza

  zgłoś naruszenie odpowiedz 29.09.2011 09:29 ~skorkaodarbuza

  Czyli zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi Dw. Centralny powinien być natychmiast zamknięty ponieważ stanowi zagrożenie dla setki pasażerów przebywających tam każdego dnia, a osoba za to odpowiedzialna natychmiast zwolniona dyscyplinarnie za niedopilnowanie obowiązków...tak by było oczywiście w firmie prywatnej, ale oczywiście sfery publicznej te przepisy nie dotyczą...

 • dgbdg

  zgłoś naruszenie odpowiedz 29.09.2011 05:49 ~dgbdg

  Ale podwyżki dostali...

 • konik

  zgłoś naruszenie odpowiedz 29.09.2011 03:06 ~konik

  Jaki remon, jaki montaż różnorodnych urządzeń, hydrantów, wentylacji, pradnic, nagłośnienia, oznaczenia dróg ewakuacyjnych itp itd przy takiej politryce to skarbonka bez dna, będzie chłoneła pieniądze całymi milionami... jak dla mnie można zburzyć to całe dziadostwo i zamiast wymieniac lub instalować nowe rzeczy wszystko wybudować od podstaw... bo nawet po remoncie dworzec bedzie smierdział, bezdomni beda grasowac na całego a z sufitow bedzie leciała woda:)

 • ktos

  zgłoś naruszenie odpowiedz 29.09.2011 01:03 ~ktos

  Po pierwsze dlaczego polskie informacje maja wtracane zangielszczane bo nie angielskie slowa ',,BLACKOUT<, nie jest to slowo odmieniane BLACKOUCIE .Szkoda ze polscy dziennikarze zamiast uzyc polskich slow przerabiaja angielskie slowa na jakies podslowa.

 • :/

  zgłoś naruszenie odpowiedz 29.09.2011 00:44 ~:/

  śmiech na sali...
  sprzedajmy PKP niemcom, przynajmniej nie będziemy się ośmieszać.. będzie na nich :D

 • ZASADY FORUM: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN Warszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodaj swój komentarz »

 • Zobacz wszystkie komentarze »

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Zostań Reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez Kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl

Oglądaj wideo

Oglądasz: Mur runął na parkingu

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Wybite szyby i zniszczone auta

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Z tramwaju wprost pod koła

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Anioł objawił się na Ursynowie

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Hipsterskie śniadania w autobusowej hali

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Zorganizowali "gang dzieciaków" i pomazali chodniki

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: To może być bardzo droga podróż

Przeczytaj o tym więcej »

Ulice

Komunikaty o utrudnieniach na drogach

Pałac kultury i nauki Mapy z informacjami o ruchu drogowym - Targeo.pl
 • 07:31 Marsa/Żołnierska: uszkodzona sygnalizacja świetlna
 • 09:46 Tunel na ulicy Globusowej: utrudnienia
 • 08:42 Powstańców Śląskich/Połczyńska: potrącenie 2 osób

Absurdy

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Mieszkańcy Ursusa nie chcą, by jedna z ulic nosiła nazwę Quo Vadis. Twierdzą, że tytuł powieści Henryka Sienkiewicza ma zbyt trudną pisownię. WIĘCEJ »

Zobacz więcej absurdów »