Informacje

22.01.2019 19:39 Mariensztat 9 i Noakowskiego 16

Odebrać Marzenie K., dać lokatorom. Decyzje komisji Jakiego

SERWISY:


Komisja weryfikacyjna uznała we wtorek zwrot kamienicy przy Mariensztacie 9 za niezgodny z prawem. Uchyliła też przyznanie Marzenie K. odszkodowań za nieruchomość przy ulicy Piaseczyńskiej 32. Komisja przyznała także ponad 600 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynień i odszkodowań byłym lokatorom Noakowskiego 16.

Przewodniczący komisji Patryk Jaki poinformował we wtorek, że w sprawie nieruchomości przy ul. Mariensztat 9 komisja stwierdziła, że decyzja zwrotowa prezydenta m.st. Warszawy z 2008 roku została wydana z naruszeniem prawa. Jaki argumentował, że prezydent stolicy nie zbadał przesłanki posiadania gruntu, a zwrot nieruchomości doprowadził do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym.

Przewodniczący komisji wyjaśnił, że kamienica przy ul. Mariensztat 9 została po wojnie odbudowana ze środków Skarbu Państwa i przez wiele lat pozostawała własnością publiczną. Jaki powiedział, że w 2008 roku prezydent Warszawy ustanowił prawo użytkowania wieczystego na rzecz następców prawnych dawnych właścicieli, którzy otrzymali prawo własności do odbudowanego budynku. Patryk Jaki dodał, że do przekazania budynku osobom prywatnym doszło bez rozliczenia nakładów ze środków publicznych wydanych na odbudowę i utrzymanie kamienicy.

Jaki podkreślił, że decyzja zwrotowa wywołała w przeważającej części nieodwracalne skutki prawne, ale komisja była zobowiązana do stwierdzenia wydania decyzji o zwrocie z naruszeniem prawa.

Odszkodowanie nie dla Marzeny K., a dla lokatorów

Z kolei w sprawie nieruchomości przy Piaseczyńskiej 32 komisja orzekła o uchyleniu trzech decyzji prezydenta m.st. Warszawy z 2015 roku o ustaleniu i wypłacie odszkodowań na rzecz byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości Marzeny K. Komisja nakazała także miastu ponowne rozpatrzenie tych spraw.

Jaki podkreślił, że decyzje o odszkodowaniach dla Marzeny K. zostały wydane z naruszeniem przepisów, a prezydent Warszawy nie sprawdził właściwie stanu faktycznego.

Przewodniczący komisji poinformował również, że komisja wydała 14 decyzji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Komisja przyznała od m.st. Warszawy na rzecz osób zajmujących lokale przy ul. Noakowskiego 16 zadośćuczynienia w wysokości 575 tys. zł oraz odszkodowania na kwotę blisko 55 tys. zł. - Łączna kwota przyznanych odszkodowań i zadośćuczynień to jest 629 tysięcy 918 złotych - poinformował Jaki.

Podkreślił, że wnioskodawcy, którzy zwrócili się do komisji spełnili wszystkie przesłanki konieczne do ubiegania się o rekompensaty i wskazali, że po wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej musieli m.in. płacić czynsz, który został podwyższony bez uzasadnienia. Jaki przypomniał, że podczas rozprawy komisji ws. Noakowskiego 16 lokatorzy opowiadali o nękaniu i związanym z tym uszczerbku na zdrowiu. - Mamy ciągle, co prawda niewielką, ale jednak nadzieję, że te środki (na odszkodowania) mogą być przez miasto szybko wypłacone - dodał Jaki.

Na początku ubiegłego roku komisja uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. w sprawie nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln złotych. Część udziałów do nieruchomości przy Noakowskiego miał mąż byłej prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz - Andrzej Waltz. Pieniądze zwrócił.

Rabiej "diametralnie zmienił zdanie"

Jan Mosiński (PiS) wyraził zdziwienie postawą byłego członka komisji, obecnie wiceprezydenta stolicy Pawła Rabieja. Mosiński zauważył, że Rabiej, gdy zasiadał w komisji weryfikacyjnej głosował za przyznaniem odszkodowań, a po przejściu do ratusza "diametralnie zmienił zdanie". Mosiński apelował do Rabieja, aby wycofał skargi miasta na wcześniejsze decyzje komisji w sprawie wypłaty odszkodowań oraz żeby miasto wypłaciło zarządzone we wtorek odszkodowania. Mosiński podkreślił, że stosowne środki na ten cel są w kasie miasta.

Członkowie komisji weryfikacyjnej z PiS już na początku stycznia zaapelowali do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz do Rabieja o wycofanie zaskarżeń decyzji komisji o przyznaniu odszkodowań i zadośćuczynień za reprywatyzację.

Rabiej mówił wówczas PAP, że m.st. Warszawa konsekwentnie od samego początku zaskarża decyzje odszkodowawcze i zadośćuczynieniowe komisji weryfikacyjnej. - Podnosiłem tę kwestię będąc w komisji i mówiąc, że trzeba znaleźć taką ścieżkę prawną, która pozwoli miastu na wypłatę tych odszkodowań. To, że one się należą i trzeba zadośćuczynić krzywdom, to jest sprawa ewidentna, ale to musi być zrobione zgodnie z prawem - podkreślił Rabiej.

Wskazał, że w ramach istniejących przepisów miasto nie ma prawnej możliwości wypłaty tych odszkodowań, a zasady ich przyznawania są niejasne. A po trzecie - zdaniem Rabieja - decyzja odszkodowawcza jest uzależniona od decyzji komisji dotyczącej zwrotu nieruchomości. Rabiej mówił, że trzeba poprawić ustawę o komisji weryfikacyjnej.

W połowie ubiegłego roku, gdy miasto złożyło sprzeciw do siedmiu z decyzji komisji w sprawie odszkodowań za nadpłacone czynsze i jednego zadośćuczynienia, dyrektor stołecznego Biura Prawnego Maria Młotkowska mówiła, że przepisy ustawy o komisji weryfikacyjnej przewidują możliwość złożenia takiego sprzeciwu. Zaznaczała wówczas, że miasto wniosło sprzeciwy, ponieważ w decyzjach komisji weryfikacyjnej nie ma zbadanych "w sposób wystarczający" przesłanek przyznania tych odszkodowań.

Młotkowska podkreślała wtedy, że w związku z tym, dla rzetelności prowadzenia postępowania, powinno się "zadbać o to, żeby te przesłanki zostały zbadane rzetelnie", stąd też skierowanie spraw do sądu.

Zobacz materiały o grudniowym posiedzeniu komisji:

PAP/mś/b

Podziel się:

Bądź na bieżąco:
 • tom

  zgłoś naruszenie odpowiedz 24.01.2019 13:55 ~tom


  Nic nie zrealizowano? Wystarczy wymienić: Hożą, Chmielną, Marszałkowską, Poznańską. A jest jeszcze więcej tych adresów, w których skorygowano właściciela na jednego prawomocnego: m.st. Warszawa.


  Rurex~Rurex

  Kolejne opinie tej śmiesznej komisji? Jak dotąd nic nie zrealizowano z tych szumnie zapowiadanych 'zwrotów'
  Juras~Juras


  Bo kasta sędziowska dba o swoich
  Scrutinizer~Scrutinizer  tak dba o swoich, że jeszcze nie rozpatrzyła żadnej skargi na decyzje Komisji więc wszystkie decyzje są nieprawomocne

 • Rurex

  zgłoś naruszenie odpowiedz 24.01.2019 01:29 ~Rurex

  Dokładnie - na zewnątrz wielcy przedsiębiorcy, prawnicy od reprywatyzacji, a wielu z nich nie ma nawet matury. To pokazało, że do przejmowania kamienic wystarczy chciwość, kasa, determinacja, układy i... dobry sprzęt poligraficzny.

  gruszka~gruszka

  Wyglądają jak dwa teletubisie. I te rączki wiecznie złożone do modlitwy. Błogosław Ojcze Tadziu Geotermalny

 • Real Boom

  zgłoś naruszenie odpowiedz 24.01.2019 01:26 ~Real Boom

  Normalne, jak ktoś fałszuje dokumenty, podpisuje akty notarialne z osobami z demencją lub np. ustanawia kuratorów szukających dawno zmarłych osób to idzie siedzieć. Stop patologii, o przepraszam - spadkobiercom!  Rurex~Rurex

  Kolejne opinie tej śmiesznej komisji? Jak dotąd nic nie zrealizowano z tych szumnie zapowiadanych 'zwrotów'
  Nierówny~Nierówny

  Rozmawiałeś chociaż z kimś kto był gnębiony przez czyścicieli, żeś taki pewien. Gdyby nie ta komisja i gdyby PO wygrało ostatnie wybory, to nigdy byś nie usłyszał o dzikiej reprywatyzacji. Ludzie byliby wyrzucani na bruk, a miasto oddawałoby nieruchomości oszustom.
  Real Boom~Real Boom


  Jak nie płacą to lecą na bruk. Tak powinno być zawsze, a nie jakieś ustawy o ochronie patologii, znaczy się lokatorów.

 • Boom

  zgłoś naruszenie odpowiedz 24.01.2019 01:21 ~Boom

  Nikt nie kazał bezprawnie wydawać kamienic na podstawie sfałszowanych dokumentów lub kuratorów 180 letnich osób. Ale zgodzę się, że odszkodowania powinny być płacone przez osoby, które dopuściły się tych przestępstw.

  elwira~elwira

  a odszkodowania za decyje komisji jakiego bedziemy placic wszyscy - z kieszeni podatnikow bedzie placone za glupote rzadzacych!

 • Scrutinizer

  zgłoś naruszenie odpowiedz 24.01.2019 01:19 ~Scrutinizer

  Nic nie zrealizowano? Wystarczy wymienić: Hożą, Chmielną, Marszałkowską, Poznańską. A jest jeszcze więcej tych adresów, w których skorygowano właściciela na jednego prawomocnego: m.st. Warszawa.


  Rurex~Rurex

  Kolejne opinie tej śmiesznej komisji? Jak dotąd nic nie zrealizowano z tych szumnie zapowiadanych 'zwrotów'
  Juras~Juras


  Bo kasta sędziowska dba o swoich

 • stonka

  zgłoś naruszenie odpowiedz 24.01.2019 01:17 ~stonka

  A ja nie słyszałem, aby prokuratury i sądy były zasypywane sprawami dotyczącymi rzekomego nielegalnego działania komisji lub rzekomo bezprawnie odebranego przez nią mienia...  Rurex~Rurex

  Kolejne opinie tej śmiesznej komisji? Jak dotąd nic nie zrealizowano z tych szumnie zapowiadanych 'zwrotów'
  Nierówny~Nierówny

  Rozmawiałeś chociaż z kimś kto był gnębiony przez czyścicieli, żeś taki pewien. Gdyby nie ta komisja i gdyby PO wygrało ostatnie wybory, to nigdy byś nie usłyszał o dzikiej reprywatyzacji. Ludzie byliby wyrzucani na bruk, a miasto oddawałoby nieruchomości oszustom.
  stonka~stonka

  Słyszałem że gnębiono ludzi, nie słyszałem zaś by od listopada 2015r. miejscowa prokuratura zasypana była powiadomieniami o popełnienie przestępstw.

 • Nikt

  zgłoś naruszenie odpowiedz 23.01.2019 17:27 ~Nikt  Rurex~Rurex

  Kolejne opinie tej śmiesznej komisji? Jak dotąd nic nie zrealizowano z tych szumnie zapowiadanych 'zwrotów'
  Juras~Juras


  Bo kasta sędziowska dba o swoich
  warSawa~warSawa


  nie zapomnij , że ta kasta jest już przejęta przez pis...więc coś ci umknęło . Prezesi sądów są z pisowskiego rozdania. Amen.

  Skoro nie działa tak jak chce prezes to znaczy że jest o wrogi element.

 • warSawa

  zgłoś naruszenie odpowiedz 23.01.2019 15:41 ~warSawa


  Rurex~Rurex

  Kolejne opinie tej śmiesznej komisji? Jak dotąd nic nie zrealizowano z tych szumnie zapowiadanych 'zwrotów'
  Juras~Juras


  Bo kasta sędziowska dba o swoich


  nie zapomnij , że ta kasta jest już przejęta przez pis...więc coś ci umknęło . Prezesi sądów są z pisowskiego rozdania. Amen.

 • warSawa

  zgłoś naruszenie odpowiedz 23.01.2019 15:39 ~warSawa  Rurex~Rurex

  Kolejne opinie tej śmiesznej komisji? Jak dotąd nic nie zrealizowano z tych szumnie zapowiadanych 'zwrotów'
  Nierówny~Nierówny

  Rozmawiałeś chociaż z kimś kto był gnębiony przez czyścicieli, żeś taki pewien. Gdyby nie ta komisja i gdyby PO wygrało ostatnie wybory, to nigdy byś nie usłyszał o dzikiej reprywatyzacji. Ludzie byliby wyrzucani na bruk, a miasto oddawałoby nieruchomości oszustom.
  stonka~stonka

  Słyszałem że gnębiono ludzi, nie słyszałem zaś by od listopada 2015r. miejscowa prokuratura zasypana była powiadomieniami o popełnienie przestępstw.  dokładnie - tym bardziej, że czyściciele kamienic, to nie miasto stołeczne Warszawa a nowi właściciele - co ciekawe, nie tylko Ci co robili przekręty ale także i tacy co legalnie przejęli kamienice. Proceder trwał bez względu na to w jaki sposób kamienica znalazła się w rękach prywatnych. A pan Jaki taki prawnik, ze nawet własnej ustawy nie kuma....i działa w nielegalnej komisji...:-) to jest dopiero czyściciel majątków prywatnych - działający na słupki wyborcze.

 • stonka

  zgłoś naruszenie odpowiedz 23.01.2019 13:59 ~stonka


  Rurex~Rurex

  Kolejne opinie tej śmiesznej komisji? Jak dotąd nic nie zrealizowano z tych szumnie zapowiadanych 'zwrotów'
  Nierówny~Nierówny

  Rozmawiałeś chociaż z kimś kto był gnębiony przez czyścicieli, żeś taki pewien. Gdyby nie ta komisja i gdyby PO wygrało ostatnie wybory, to nigdy byś nie usłyszał o dzikiej reprywatyzacji. Ludzie byliby wyrzucani na bruk, a miasto oddawałoby nieruchomości oszustom.

  Słyszałem że gnębiono ludzi, nie słyszałem zaś by od listopada 2015r. miejscowa prokuratura zasypana była powiadomieniami o popełnienie przestępstw.

 • ZASADY FORUM: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN Warszawa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Dodaj swój komentarz »

 • Zobacz wszystkie komentarze »

Byłeś świadkiem ciekawego wydarzenia?

Zostań Reporterem 24 - wyślij nam swój materiał przez Kontakt24 lub kontakt24@tvn.pl

Oglądaj wideo

Oglądasz: Mur runął na parkingu

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Wybite szyby i zniszczone auta

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Z tramwaju wprost pod koła

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Anioł objawił się na Ursynowie

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Hipsterskie śniadania w autobusowej hali

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: Zorganizowali "gang dzieciaków" i pomazali chodniki

Przeczytaj o tym więcej »

Oglądasz: To może być bardzo droga podróż

Przeczytaj o tym więcej »

Ulice

Komunikaty o utrudnieniach na drogach

Pałac kultury i nauki Mapy z informacjami o ruchu drogowym - Targeo.pl
 • 07:31 Marsa/Żołnierska: uszkodzona sygnalizacja świetlna
 • 09:46 Tunel na ulicy Globusowej: utrudnienia
 • 08:42 Powstańców Śląskich/Połczyńska: potrącenie 2 osób

Absurdy

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Dokąd zmierzasz, Ursusie?

Mieszkańcy Ursusa nie chcą, by jedna z ulic nosiła nazwę Quo Vadis. Twierdzą, że tytuł powieści Henryka Sienkiewicza ma zbyt trudną pisownię. WIĘCEJ »

Zobacz więcej absurdów »