Po sąsiedzku przy ul. Banacha 2c znajduje się CeNT. Nowy, szklany gmach jest dość prosty w formie z jednolitą kolorystyką. Obiekt składa się z trzech części. Dwie faliste bryły połączone są długim i szerokim przejściem na poziomie parteru. Jedna z nich ma pięć pięter, druga jest wyższa o dwa. Z łączącego je zielonego atrium przez kręconą klatkę schodową można dostać się do sali audytoryjnej.

W Centrum Nowych Technologii działa obok siebie 17 różnych laboratoriów, w których prowadzone są badania z różnych dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych.

– CeNT bardzo liczy na współpracę ze wszystkimi wydziałami uniwersyteckimi. Nie będziemy prowadzić studiów licencjackich, natomiast bardzo chętnie włączymy się w prowadzenie studiów magisterskich i doktoranckich – powiedział prof. Piotr Węgleński, pełniący obowiązki dyrektora Centrum Nowych Technologii.